Homilia, Sierkowizna 80 lecie powstania parafii–24 XI 2018 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodny Księże Proboszczu Sławomirze! Drodzy kapłani Dekanatu Przasnyskiego! [Wielebne Siostry Zakonne], Mili Goście Jubileuszowi! Kochani mieszkańcy parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie!

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Dnia 6 sierpnia 1938 r.błogosławiony arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski wydał rozporządzenie w sprawie erygowania tutejszej parafii. Zapisał w nim takie słowa: „Celem ułatwienia mieszkańcom wsi Skierkowizna oraz sąsiednich spełniania obowiązków religijnych, po wysłuchaniu osób zainteresowanych oraz Kapituły Katedralnej w Płocku zgodnie z kan. 1427 i 1428 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym dekretem erygujemy w Skierkowiźnie, dekanatu przasnyskiego, nową Parafię św. Andrzeja Boboli z kościołem parafialnym p.w. świętego Izydora”.

Moi Drodzy!Ta decyzja błogosławionego Pasterza płockiej diecezji była owocem wysiłków i starań księdza Kazimierza Gwiazdy - wikariusza z Przasnysza, który wiedząc, że mieszkańcy tej ziemi muszą pokonać aż 15 kilometrów do najbliższego kościoła w Przasnyszu, postanowił wybudować tutaj świątynię. W jego wspomnieniach można przeczytać takie słowa: „Jeżdżąc do chorych w parafii, do odległych od Przasnysza o kilkanaście kilometrów wiosek po trudnej piaszczystej szosie, powziąłem myśl, by utworzyć w Skierkowiźnie nową parafię”.

Od samego początku Pan Bóg temu zamysłowi błogosławił, jak gdyby chciał, aby to dzieło zrealizowane zostało jak najprędzej. W tym czasie bowiem w Janowie wybudowano nowy, murowany kościół. Dotychczasowy drewniany okazał się niepotrzebny. W 1936 r. ks. Gwiazda odkupił obiekt od janowskiej parafii i przywiózł do Skierkowizny. Po dwóch latach intensywnych prac, Arcybiskup Nowowiejski mógł erygować nową parafię.

Siostry i Bracia!Od osiemdziesięciu już lat, wokół tej świątyni, tworzycie wspólnotę parafialną, w której razem możecie zwracać się do Boga we wszystkich ważnych dla was sprawach. Możecie to robić pod przewodnictwem własnego pasterza – księdza Proboszcza Sławomira Wądołka. Przez długie lata duszpasterzował wśród was niezapomniany Ks. Kanonik Sylwester Szadkowski. Dobrze, że o nim pamiętacie. Cieszę się, że mogłem przed Mszą Św. poświęcić na cmentarzu parafialnym pomnik nagrobny śp. Księdza Sylwestra i pomodlić się razem z wami o zbawienie wieczne dla niego.

Razem więc stanowicie – Najmilsi - rodzinę parafialną, dzięki czemu, na drodze zwanej życiem, nikt z was nie jest sam. Wspólnie możecie spotykać się w tym pięknym kościele, aby uczestniczyć w Eucharystii i wsłuchiwać się w Boże słowo.

To tutaj Jezus wyjaśnia nam tajemnice życia zarówno doczesnego, jak i wiecznego – podobnie, jak robił to przed dwoma tysiącami lat odpowiadając na trudne i podchwytliwe pytania uczonych w Piśmie. Przypomniała nam o tym dzisiejsza Ewangelia, która ukazuje spotkanie Jezusa z saduceuszami. Chcąc Go sprowokować i ośmieszyć Jego naukę, przedstawili absurdalny przypadek kobiety mającej siedmiu mężów, braci umierających jeden po drugim. Później zapytali: Skoro wszyscy zmartwychwstaną, to z kim wtedy będzie ta zamężna kobieta?Pan Jezus jednak przejrzał ich podstęp i udzielił odpowiedzi, wobec której uczonym w Piśmie pozostało powiedzieć tylko jedno: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”.

Siostry i Bracia!Dzięki świątyni, która osiemdziesiąt lat temu stanęła na tej ziemi, my także mamy miejsce do którego możemy przychodzić z naszymi pytaniami, wątpliwościami, z problemami, które przynosi codzienne życie. Różnimy się oczywiście od biblijnych Saduceuszów tym, że w naszych sercach nie ma podstępu.

My chcemy tak po prostu spotkać Jezusa, opowiedzieć Mu o naszym życiu, wysłuchać Jego słów, nakarmić się chlebem dającym wieczne życie. Chcemy przy kratkach konfesjonałów zostawić ciężar naszych grzechów, przy chrzcielnicy wprowadzać najmłodszych do grona dzieci Bożych.

I ten kościół, ta świątynia, w której jesteśmy, daje nam taką możliwość. Co więcej! To miejsce sprawia, że w tym naszym stawaniu wobec Boga nie jesteśmy sami! Przynależność do konkretnej parafii zawsze bowiem daje siłę, umacnia w trudnych chwilach, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzrostu wiary.

To tutaj, razem z tymi, których nazywamy braćmi i siostrami w wierze, wspólnie możemy zanosić do Boga nasze modlitwy: mówić Mu o troskach i zmartwieniach, ale także dzielić się z Nim swoimi radościami, nadziejami, swoim szczęściem.

Kochani moi!W dzisiejszym Psalmie śpiewaliśmy, że To Pan jest naszą mocą i warownią, osłoną i wybawcą. Mając na miejscu świątynię i kapłana, macie możliwość spotykać się z Panem - z Jezusem Chrystusem i oddawać pod Jego opiekę. Jednocześnie możecie umacniać się wzajemnie poprzez wspólną modlitwę, wspólny udział w sakramentach Kościoła, a zwłaszcza w sakramencie Eucharystii.

Dzisiaj, w dniu, kiedy wasza Parafia przeżywa osiemdziesiątą rocznicę swego istnienia, z całego serca proszę Boga o to, aby dla każdego i każdej z was, ta świątynia była zawsze miejscem modlitwy - modlitwy autentycznej, pełnej wiary, modlitwy wzajemnej. A św. Andrzej Bobola - wasz Patron, niechaj waszym modlitwom zawsze towarzyszy i zanosi je przed Boży Tron. Amen.

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x