Zesłanie Ducha Świętego 2018 Pomiechowo, 20 maja 2018 r.

1. „O Duchu Święty Pocieszycielu,
Szumem swych skrzydeł znad wód Jordanu,
Przebudź narody na całym świecie,
By chrzest braterstwa przyjęły w Panu”. 

Witam Was bardzo serdecznie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego słowami poety, Marka Skwarnickiego, które uświadamiają nam z mocą, że w czasach lotów na Księżyc, internetu i nawigacji satelitarnej, człowiek potrzebuje świadomości, że nad tym wszystkim jest Pan Bóg. Że przysłał On na świat swojego Syna Jezusa, który dla naszego zbawienia umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał, że 40 dni później wstąpił do nieba, a 50 dniu później przysłał na świat swojego Ducha, i że było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia.
Raz jeszcze przypomnijmy opis tego wydarzenia z Dziejów Apostolskich: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (…). Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku” (Dz Ap 2,2-4.6).
Wiara musi być wydarzeniem, dlatego Zesłanie Ducha Świętego było takie spektakularne: szum wiatru, blask ognia, ten sam język. Ta widowiskowość, to jednak tylko zewnętrzny wymiar Pięćdziesiątnicy, o wiele ważniejsze jest to, co działo się później wewnątrz serc i umysłów apostołów i Matki Bożej, którzy byli wtedy w Wieczerniku.
Poprzez to wydarzenie Bóg dał znak ludzkości, że po grzechu pierworodnym można się na nowo się zjednoczyć, posługiwać tym samym językiem i pójść w świat, aby tworzyć zręby Kościoła. Bo wtedy „wszystko się zaczęło”, a Zesłanie Ducha Świętego uważane jest za początek Kościoła.

2. Jak dobrze wiecie, Zesłanie Ducha Świętego w tradycji ludowej nosi nazwę Zielonych Świątek. Jest to pełne radości określenie, zapowiadające coś nowego i świeżego. W pieśni na Zielone Świątki śpiewany: „Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię, / życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce! / Obmyj mnie i uświęć mnie, / uwielbienia niech popłynie pieśń!”.
Bardzo chciałbym, my wszyscy tego chcemy, aby takiej odnowy doświadczyli młodzi parafianie, którzy podczas tej Eucharystii przyjmą sakrament bierzmowania. Dzięki temu sakramentowi zostaną im udzielone dary: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Mają szansę stać się bardziej dojrzali w wierze chrześcijańskiej i bardziej odważni w głoszeniu tego, w co wierzą.
W dzień Zesłania Ducha Świętego my wszyscy, we wspólnocie zgromadzonego Kościoła modlimy się, przyzywamy Ducha Świętego, byście wy młodzi otworzyli lękliwie zamknięte drzwi Wieczernika swojego życia na Jezusa i Jego Kościół. Apeluję dziś do waszych młodych serc, byście nie wstydzili się wiary w Boga, wiary waszych ojców! Żyjcie według 10 słów Boga, 10 przykazań, zgodnie z Dobrą Nowiną, Ewangelią. Niech wasza wiara będzie dla was czymś ważnym w życiu a nie dodatkiem lub zewnętrznym rytuałem.
W ten dzień uroczysty jest dobry moment byście zastanowili się, pomyśleli, na czym tobie drogi młody człowieku zależy? O co ci chodzi w życiu? Co dla ciebie jest ważne?

3. Kochani Pomiechowscy parafianie! Jak mówi św. Paweł Apostoł – jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. W świecie współczesnym, w którym ważne jest tak bardzo to, co widzialne i dotykalne oraz że do życia potrzebne jest tylko to, co mogę zjeść i wypić, pamiętajcie, że jest także świat wewnętrzny, świat wiary, że mamy dusze nieśmiertelne o które trzeba się troszczyć. Dlatego nie skupiajmy się jedynie na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, choć oczywiście one są bardzo ważne.
O wiele gorsze w życiu od głodu pokarmu jest głód Boga! O wiele bardziej bolesne od bólu cielesnego jest ból duszy! Ból duszy, duchowa pustka, spowodowana głodem Boga odzywa się często w człowieku wówczas, gdy on tego w ogóle nie spodziewa, w chwilach cierpienia, ale też w chwilach materialnego przesytu. Bo często, gdy człowiek już wszystko ma, zaczyna odczuwać brak czegoś nieokreślonego, czego sam nie potrafi nazwać. I zaręczam Wam, że psychologia ani psychoterapia tu nie pomogą, a nauka rozkłada ręce, gdy człowieka boli dusza. Bo wtedy może pomóc tylko jedno – zawierzenie Bogu swojego życia w słowach „Jezu, ufam Tobie!”.

4. Drodzy parafianie pomiechowscy! Nie bójcie się wyznawać wiary w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Niech „Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13). Niech Jego obecność sprawi, że wśród Was będzie: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22).
Chciałbym zakończyć, to słowo pełną prostoty i pokory, i zwyczajnie piękną, modlitwą, ułożoną przez św. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego, zwaną „Małą Arabką”, wielką mistyczkę żyjącą w XIX wieku w Palestynie, która swoją ufność pokładała w Duchu Świętym i w Maryi, Matce Bożej:
Duchu Święty, natchnij mnie.
Duchu Święty, pochłoń mnie.
Duchu prawdy prowadź mnie!
Maryjo, Matko moja spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie!
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!
Amen.

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x