Uroczystość Trójcy Świętej – par. bł. Płockich Męczenników Ciechanów, 27 maja 2018 r.

1. „Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego” (Pwt 4,39)

Bracia i siostry, zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii w Uroczystość Trójcy Świętej – zanosimy dziś nasze wspólne modlitewne wołanie do Boga, który jest Jeden, choć w trzech Osobach. Tę najważniejszą prawdę naszej wiary wyznajemy nieraz nawet kilka razy dziennie, żegnając się podczas modlitwy „w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. W imię Trójcy Świętej zostaliśmy ochrzczeni, w i Jej imię zostaniemy pochowani po śmierci.
Tych, dla których trudne są dogmaty wiary, pozwolę sobie odesłać do XV-wiecznej ikony prawosławnego teologa rosyjskiego Andrieja Rublowa. Siedzi na niej trzech mężczyzn, podobnych do aniołów, których łączy niewidzialna nić wzajemnego porozumienia. Jest wiele interpretacji tego obrazu. Jedna z nich mówi o tym, że pośrodku siedzi Syn Boży. Ma na to wskazywać znajdujący się nad nim dąb – symbol krzyża (ale też utraconego drzewa rajskiego, odzyskiwanego przez Krzyż), a także ruch ręki w stronę kielicha – symbolu Eucharystii. Postać po lewej stronie jest opisywana jako Bóg Ojciec, za którego plecami znajduje się dom, czyli Kościół. Natomiast nad postacią z prawej strony widać górę – aluzję do skały, z której trysnęła na pustyni woda. To Duch Święty, który ma być dla Ziemi tym, czym woda na pustyni, a więc pełnić funkcję życiodajną.
W ten artystyczny sposób teolog ukazał Trójjedynego Boga, który zaprasza ludzi do wzajemnej komunii, wspólnoty i ofiaruje mu Swą miłość poprzez Eucharystię. Zaprasza go także do uczestniczenia w rozmowie, toczącej się pomiędzy Osobami Trójcy Świętej. Chce człowiekowi w pełni ukazać się takim, jakim jest naprawdę.

2. Drodzy parafianie ciechanowscy! Bóg w Trójcy Jedyny każdego dnia zaprasza nas do Siebie i pragnie nam Siebie udzielać. Nie jest kimś z góry, nieznanym i obcym – chce być blisko nas, objawia się nam przez Swoich świadków. Byli nimi z pewnością Wasi błogosławieni patroni: arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański - jesteście jedyną parafią w naszej diecezji, której oni patronują! Ci wielcy błogosławieni Kościoła płockiego, Wasi duchowi opiekunowie wiedzieli, że „Żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk” (Flp 1, 21). Godnie przyjęli krzyż cierpienia, gdy spoczął na ich barkach. Jutro przypada okrągła, 160 rocznica dla nieba urodzin jednego z nich - arcybiskupa Nowowiejskiego.
Z kolei jego sufragan biskup Leon Wetmański zapisał się na kartach historii tym, że skutecznie zajmował się działalnością charytatywną i dobroczynną.
Obaj „mocarze Krzyża świętego” ostateczne świadectwo swojego życia dali po swoim uwięzieniu przez Niemców w 1940 r. w obozie zagłady w Działdowie. Obaj błogosławieni nie mają grobu, nie jest znane miejsce, gdzie Niemcy po śmierci wyrzucili ich ciała. Być może był to las wokół Działdowa, a być może najbliższa rampa kolejowa? Obaj biskupi zostali beatyfikowani 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez papieża Jana Pawła II, obaj stoją na czele 108 męczenników „brunatnego”, niemieckiego totalitaryzmu.

3. Drodzy kandydaci do bierzmowania! To opatrznościowe, że sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjmujecie w uroczystość Trójcy Świętej. Bardzo chciałbym, aby dary udzielone Wam przez Ducha Świętego, czyli trzecią Osobę Trójcy Świętej, pomogły w odnalezieniu swojego miejsca w Kościele, abyście się w nim „zadomowili”, chcieli go aktywnie współtworzyć. Chciałbym też, abyście z otwartym sercem przyjęli ofiarowane Wam za darmo dary Ducha Świętego.
Bardzo bym też sobie życzył, żebyście czerpali z duchowości Waszych błogosławionych Patronów, biskupów płockich. Oni wcale nie należą do odległej przeszłości. Pamięć o nich jest w naszej diecezji i w Waszej parafii szczególnie pielęgnowana.

4. Drodzy wierni parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników! Proszę Was, strzeżcie w swym życiu Bożych praw i nakazów, bądźcie wierni Dekalogowi i Przykazaniu miłości. Pamiętajcie, że u źródeł wiary jest tajemnica Trójcy Świętej. Doznawajcie nieustannie obecności Boga, a owocem tego niech będą Wasze pobożne czyny. Pamiętajcie, że Bóg w Trójcy Jedyny jest z nami każdego dnia, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Pamiętajcie o Bożej obecności w waszym życiu o każdej porze dnia i nocy, w każdej chwili, w momentach radości i smutku, sukcesów i porażek, a zwłaszcza gdy przyjmujecie sakramenty święte.
Pragnę zakończyć to słowo fragmentem wiersza Romana Brandstaettera. Włączmy się w słowa tej poruszającej modlitwy:

Z otchłani wołam do Ciebie,
Ojcze i Synu, i Duchu Święty (…)
Z otchłani naszej niewiedzy
Wołamy do Ciebie,
Dziękując za wszystko,
Czego nie ujawniłaś,
I co zakryłaś,
I co utaiłaś
Wcielona i nieodgadniona
Tajemnico, Pocieszycielko zmęczonych.
Amen.

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x